Тематичний план занять з курсу «Світова література» за програмою 2010 року

 

 

Дата

 

 

Назва розділів і тем

Кількість годин

Підсумкове оцінювання

Всього

лекції

практичні

семінарські

1

2

3

4

5

6

7

8

І семестр

І. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЗА ХІХ ст.

 

18

6

8

4

+2

1.

 

Вступ. Загальна характеристика розвитку культури та літератури       XIX ст. Поширення реалізму та  розквіт соціально-психологічної прози.

2

2

 

 

 

2.

 

З французької літератури

Стендаль (Анрі Марі Бейль) (1783-1842). Життєвий і творчий шлях письменника. Роман Стендаля «Червоне і чорне» як панорамна картина часу та суспільного життя Франції Доби Реставрації.

 

4

1

1

 

 

3.

 

Стендаль – проникливий «Спостерігач людських характерів». Доля Жуля Сореля і формування його характеру. Своєрідність теми кохання у романі  Стендаля «Червоне і чорне»Композиція роману. «Червоне і чорне» як соціально-психологічний роман.

 

1

1

 

4.

 

Оноре де Бальзак (1799-1850). Життя і  творчий доробок письменника. Епопея «Людська комедія»: універсальність задуму, тематико-жанровий склад, основні принципи побудови.

Повість О. де Бальзака «Гобсек». Проблематика твору, соціально-історична зумовленість персонажів. Неоднозначність образу Гобсека.

4

 

1

1

 

 

5.

 

Художні особливості повісті «Гобсек». Романтичні  і реалістичні тенденції в творі. Опис «матеріального світу», засоби зображення головного героя.

 

1

1

 

6.

 

З російської літератури

Федір Достоєвський (1821-1881) як визначний російський письменник-мислитель. Філософсько-етичні засади та гуманістичний пафос його творів. Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» як втілення нового художнього мислення письменника. Проблеми морального вибору і пошуків героям духовних орієнтирів.

4

1

1

 

 

7.

 

Зображення в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара» краху індивідуального свавілля, руйнівних наслідків моральної вседозволеності. Суперечливість теорії Р. Раскольникова, сенс його бунту. Осмислення шляхів «сильної особистості» і «маленької людини у романі Ф. Достоєвського «злочин і кара».

 

1

1

 

8.

 

Л. Толстой (1828-1910)

Життєвий і  творчий шлях Л. Толстого, його філософсько-етичні та творчі пошуки, громадська діяльність.

Роман Л. Толстого «Війна і мир» як історична епопея. Основні плани твору: воєнно-історичний, приватно-родинний, авторсько-філософський.

 

 

 

 

 

 

4

1

1

 

 

9.

 

Втілення різних пошуків сенсу буття в долях Андрія Болконського та П’єра Безухова. Уособлення ідеалу «природної краси» в образі Наташі Ростової та духовного аристократизму в образі Марії Болконської.

Засоби зображення «діалектики душі» в романі Л.Толстого «Війна і мир». Символіка пейзажів. Філософські роздуми автора про історію, особистість і народ в романі «Війна і мир».

 

1

1

 

10.

 

Контрольне оцінювання.

Порівняльна характеристика літературних героїв вивчених творів

2

 

 

 

2

ІІ. ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ  ТА 

НА МЕЖІ ХІХ-ХХ ст.

16

4

10

2

+2

11.

 

Огляд. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої половини ХІХст.  Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва. Поетична революція.

 

2

2

 

 

 

 

З літератури США

Волт Вітмен (1819-1892).  Історія створення і особливості його збірки «Листя трави». Характер зв’язків лірики В.Вітмена  з американською літературою та філософією середини ХІХ ст. Проблематика і структура збірки В.Вітмена «Листя трави». Своєрідність розкриття основних тем, нові хаоси бачення та зображення людини. Новаторство поезії В. Вітмена.

 

 

 

 

 

12.

 

З французької літератури

Шарль Бодлер (1821-1867).Пізній романтик і передтеча  символізму. Збірка «Квіти зла» Проблема взаємин Краси та Зла.

2

 

 

 

1

1

 

13.

 

Поль Верлен (1844-1896). «Поетичне мистецтво», «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче…».

Віршований маніфест  символізму, його основні настанови.

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «П’яний корабель», «Відчуття». Емоційне підґрунтя поезії.

2

 

1

1

 

14.

 

Огляд. Натуралізм та течії раннього модернізму в художній прозі ХІХ ст. Передумови та головні шляхи оновлення європейського театру на меді ХІХ-ХХ ст.

2

2

 

 

 

15.

 

З англійської літератури

Оскар Вайльд (1854-1900). Естетизм як провідний принцип світогляду та художньої творчості письменника. «Портрет Доріана Грея».

2

 

2

 

 

16.

 

З норвезької літератури

Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий дім» - зразок соціально-психологічної драми. Філософські, соціальні та морально-етичні ідеї твору.

2

 

2

 

 

17.

 

З російської літератури

Антон Чехов (1860-1904). Сутність чеховського перевороту в драматургії. Розробка нової структури дії та драматичного конфлікту. «Вишневий сад» - лірична комедія про Росію на зламі століть.

2

 

2

 

 

18.

 

З англійської літератури

Джорж Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон». Театральна революція Шоу, його драми, ідеї. Художні особливості. Своєрідність ремарок.

2

 

2

 

 

19.

 

Контрольне оцінювання за вивченим матеріалом. Теми письмових робіт:

1. Лист до письменника.

2. Світ літератури і я.

3. Душа людини у світі поезії

2

 

 

 

2

ІІІ. ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ  XX ст.

 

30

4

18

8

+2

20.

 

Вступ. Історико-соціальна характеристика доби. Найвідоміші представники авангардистських і модерністських течій першої половини ХХ ст.

2

2

 

 

 

21.

 

З австрійської літератури

Райнер Марія Рільке (1875-1926) – видатний австрійський поет і прозаїк. Особливості світогляду митця. «Орфей, Еврідіка,  Гермес», «Ось дерево звелось…».

З французької літератури

Гійом Аполлінер (1880-1918) – творець нової ери у світовій культурі та європейського авангарду «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй».

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

22.

 

З англомовної літератури

Томас Стернз  Еліот (1888 – 1965). Життєвий і творчий шлях письменника. Філософська основа творчості. «Ранок біля вікна», «Суїні серед солов’їв», «Порожні люди». Зміщення  акценту в пізній поезії на пошук позитивних начал і цінностей, на протидію хаосу і абсурдності буття. Роль поета в розвитку модернізму.

З іспанської літератури

Федерiко Гарсíа Лóрка (1898—1936). Видатний іспанський поет і драматург. Відчуття життя у всіх його контрастах – основа світовідчуття митця. «Про царівну Місяцівну», «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями».

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

23.

 

«Срібна доба» російської поезії

Олександр Блок (1880-1921). Творчість  Блока – вершина російського символізму. Цикл «Вірші про прекрасну Даму». Образ  незнайомої як втілення Вічної Жіночності. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю…»,  «Скіфи».

Анна Ахматова (1889-1966).  Трагізм життєвої долі. Основні теми і мотиви лірики. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужну», «Реквієм».

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

24.

 

Борис Пастернак (1890-1960). «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки…»,  «Зимова ніч».

Володимир Маяковський (1893-1930). Життєвий і творчий шлях. Лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Своєрідність поезії ранньої лірики. «А ви змогли б?», «Послухайте!», «Лілічко! Замість листа».

1

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

25.

 

Контрольна робота за вивченим матеріалом

Твір на тему «Я відкриваю збірку поезій…»

2

 

 

 

2

ІІ семестр

1.

 

Огляд. Європейська модерністська проза та її засновники.

З ірландської літератури

Джеймс Джойс (1882-1941) Світоглядні та естетичні позиції Джойса. Джойс як один із «батьків модернізму», засновників літературної школи «потоку свідомості». Психологічне есе «Джакомо Джойс».

 

 

 

 

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2.

 

З австрійської літератури

Франц Кафка (1883-1924).  Кафка  - австрійський німецькомовний письменник-модерніст. Концепція світу і людини в творчості митця. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні  «Перевтілення».

 

 

 

 

4

 

 

2

 

 

3.

 

«Перевтілення» - яскравий зразок стильної завершеності новаторської прози митця. Філософська проблема твору. Оригінальність трансформації теми «маленької людини». Символічність твору.

 

 

2

 

4.

 

З німецької літератури

Томас Манн (1875-1955)  - німецький письменник, один із засновників інтелектуальної прози ХХ ст., лауреат Нобелівської премії. «Маріо і чарівник» як новела-застереження. Художні особливості новели.

2

 

2

 

 

 

5.

 

З російської літератури

Михайло Булгаков (1891-1940) російський прозаїк і драматург. Новаторство творчості. Київ у житті та творчості Булгакова. Доля творів письменника. «Майстер і Маргарита»  - вершина творчості митця. Філософсько-етичні проблеми твору. Тема совісті, співвідношення добра і зла, морального вибору, взаємин особистості з владою, доля невизнаного митця.

4

 

 

2

 

 

 

6.

 

Система образів. Образи майстра і Маргарити, Ієшуа та Понтія Пілата. Складність та суперечливість образу Воланда. «Магічний реалізм» роману.

 

 

 

2

 

7.

 

З англійської літератури

Джордж Орвелл (1903-1950) – біографічні відомості. Викриття радянської сталінської тиранії  в алегоричній казці «Скотоферма».

2

СРС

 

 

 

 

8.

 

З німецької літератури

Друга світова війна у дзеркалі  літератури Генріх Белль (1917-1985). Життєвий і творчий шлях . Особистий досвід участі у Другій світовій війні та його вплив на  творчість письменника. «Подорожній, коли ти прийдеш у спа…». Контраст шкільних ілюзій героя твору та  воєнної дійсності. Мотив  національної провини й відповідальності за розв’язання війни. Функції обірваної цитати у творі.

2

 

2

 

 

9.

 

Із лірики періоду Другої світової війни

Пауль Целан (1920-1970)  - «поет ІІІ тисячоліття». Українське коріння поета. Пошуки нової поетичної мови для відтворення трагедії Другої світової війни. Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії «фуга смерті». Принципи художньої організації твору, особливості його композиції.

Поль Елюар. Уславлення ідеалу свободи як найвищої цінності людського життя у вірші «Свобода».

2

 

2

 

 

10.

 

Відтворення сурової правди війни та щоденного героїзму в поезіях О. Твардовського, К. Симонова,  Ю. Друніної, О. Бергольца  (1-2 твори за вибором викладача).

2

 

 

2

 

11.

 

Контрольний твір.

 

 

 

 

2

ІV. ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

 

18

4

12

2

+2

12.

 

Вступ. Специфіка літератури другої половини  ХХ ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій, нові обрії  жанру фантастики. «Табірна проза» у російській літературі (В. Шаламов, О. Солненіцин, ). «Література відлиги» (А. Вознесенський, Є. Євтушенко, Б.Окуджава).

2

2

 

 

 

13.

 

З англомовної літератури

Вíстен Óден (1907—1973) – один із найвизначніших англомовних поетів ХХ ст. Інтелектуальний характер поезії Висока версифікаційна майстерність Одена, використання багатовікових набутків англійського віршування. Поняття про медитативну лірику «Куди ж ти, куди?..», «1 вересня 1939 року», «В музеї образотворчого мистецтва», «Популярний життєпис»

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Ернест  Хемінгуей (1899-1961) – творчий шлях журналіста, письменника, лауреата Нобелівської премії. Багатство творчої спадщини митця..

4

 

2

 

 

15.

 

«Старий і море» – філософська повість-притча про людину. Показ драматичних суперечностей людського буття: його осмисленості й абсурдності, перемог і поразок, величі й слабкості, протистояння людини природі та єдності з нею.

 

 

2

 

16.

 

Джером Селінджер (нар. 1919). Загальний _ творчості американського письменника «Ловець у житі» - протести проти бездуховності суспільства..

2

СРС

 

 

 

 

17.

 

З латиноамериканської літератури
Габріéль Гарсíа Мáркес (нар. 1928) – відомий колумбійський письменник і публіцист, лауреат Нобелівської премії . Тематичне та жанрове багатство творчої спадщини митця.  «Стариган з крилами» - проблематика та система образів. Філософсько-етичний  сенс зустрічі янгола з людьми. Алегоричний сенс зображення людського суспільства, його ставлення до янгола.

Місце Гарсія Маркеса у світовій літературі.

2

 

2

 

 

18.

 

З японської літератури

Кавабáта Ясунáрі (1899—1972) – відомий письменник «красою Японії народжений», лауреат Нобелівської премії. Відображення етики та естетики в романі «Тисяча журавлів». Гармонія людини і природи – одна з головних проблем у творі.

2

 

2

 

 

19.

 

Огляд. Модерністські й неоавангардистські тенденції в драматургії другої половини ХХ ст.

Творчі здобутки швейцарських  драматургів М. Фріша, Ф. Дюрренматта. Драма-притча як форма відгуку на сучасні історичні події та актуальні питання духовного буття.

«Театр абсурду» як явище неоавангарду. Абсурд – центральна категорія нової драматичної естетики, його морально-філософський сенс.

Французькі засновники драматургії абсурду: Е. Йонеско, С.Беккет, Ж. Ануй

2

2

 

 

 

20.

 

Із французької літератури

Ежен Йонеско (1909-1998) – найяскравіший представник абсурдистської драми. Забрання духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства – провідна тема його п’єс. «Носороги» - символічний сенс сюжету. Гротесково-сатиричне зображення «Носорогах», «омасовлення людей», перетворення їх на бедлам нелюдів», що загрожує  цивілізації і культурі. 

2

 

2

 

 

21.

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

V. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ПРОЗА  ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХст.

ЛІТЕРАТУРА НА МЕЖІ ХХ-ХХІ ст.

14

4

4

4

+2

22.

 

Вступ. Загальна характеристика історико-культурної ситуації к.ХХ-поч.ХХІ ст. Постмодернізм як один із провідних напрямків мистецтва кінця ХХ ст. Найяскравіші представники постмодерністської прози: І.Еко, П. Зюскінд К. Рансмайр, М. Павич, Постмодерністське мистецтво і мас-культура.

2

2

 

 

-

23.

 

З  сербської  літератури

Мілорад Пáвич (нар. 1929р.) – серб, «Перший письменник третього тисячоліття».Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської  культури. Улюблені художні засоби письменника. Афористичність мови творів. «Дамаскин». Утілення в оповіданні рис постмодернізму.

2

 

2

 

 

24.

 

З  німецької  літератури

Патрік Зюскінд (нар. 1949р.) «Запахи, або Історія одного вбивці» - риси постмодернізму в романі. Образ Гренця та його літературні прототипи. Проблеми співвідношення краси і зла ,  влади митця та мистецтва над натовпом, пошуку досконалості.

2

 

2

 

 

25.

 

Огляд. Загальна характеристика сучасного літературного процесу. Виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», Інтернетом.  Творчість Ричарда Баха, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери  , Харукі Мураками – вагомі здобутки сучасного літературного мистецтва

2

 2

 

 

 

26.

 

Глобалізація – важливий чинник актуального літературного процесу.

Феномен бестселеру:

2

СРС

 

 

 

 

27.

 

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу курсу  «Світова література».

2

 

 

2

 

28.

 

Підсумковий тематичний контроль.

2

 

 

2

 

 

ВСЬОГО 104 год.

 


Відображається 0 елементів
Тематичний план занять з курсу «Світова література» за програмою 2011-2012 року
Сортувати 
 
Тематичний план занять з курсу «Світова література» за програмою 2011-2012 року
Відображається 0 елементів
Comments